Avlsutvalg

Norske Elghunklubbers Forbund har avslutvalg for den enkelte elghundrasene:

Avslutvalgenes sammensetning finner du på forbundets hjemmeside.