Ungdomsutvalget

        Leder : Andreas Skaarer                 E.mail: andreas.skaarer(a)gmail.com
        Mobi   : 99499739
 

1. Medlem :  Christopher Linnerud        E.mail : chrislinnerud(a)gmail.com

2. Medlem :  Fredrik Tveten                     E.mail : fredrik_tveten(a)live.no

3. Medlem :  Stina Marie Rotnebo           E.mail : stina-marie(a)live.com

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hensikt:

Administrere og lede Oslo-områdets elghundklubb,  ungdoms og rekrutteringsarbeid.

Organisering:

Utvalget leder skal velges av styret i Oslo-områdets elghundklubb.
Ungdomsutvalget skal  bestå av 4 medlemmer, men max 6.
Leder velges for ett år mens øvrige utvalgsmedlemmer velges for 2. For å sikre kontinuitet deles utvalgets øvrige medlemmer i
to grupper som er på valg etter turnus hvert annet år.

 

Oppgaver:

Ungdomsutvalget skal spesielt arbeide for å legge forholdene best mulig til rette for ungdoms- og rekrutteringsarbeidet i
Oslo-områdets elghundklubb.
 

Oppgaver for ungdomsutvalg vil være flg:

-          Utføre oppgaver pålagt av styret

-          Lage planer for ungdoms og rekrutteringsarbeidet

-          Administrere og lede opplæringstiltak.

-          Administrere aktuell aktivitet

-          Fremme forslag for styret vedrørende aktuelle saker

-          Gi individuell oppfølging når situasjonen tilsier dette

-          Lage egen årsberetning om ungdomsaktiviteten som tas inn i
           Oslo-områdets elghundklubb årsberetning